Cho vay sản xuất nông nghiệp trồng rau, hoa, quả

Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn cho bà con nông dân để có thể mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp trồng rau, hoa, quả, gia tăng thu nhập nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đặc điểm sản phẩm
  • Thời gian vay lên đến 10 năm.
  • Tối đa bằng 90% nhu cầu vay vốn của Khách hàng.
  • Thế chấp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất nông nghiệp dùng vào ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để đầu tư, mua sắm tài sản cố định hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động trồng rau, hoa, quả của ...

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn tài trợ.
  • Chứng từ ...