Cho vay sản xuất nông nghiệp trồng rau, hoa, quả

Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn cho bà con nông dân để có thể mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp trồng rau, hoa, quả, gia tăng thu nhập nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.