Cho vay bổ sung vốn kinh doanh

Là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân nhằm hỗ trợ phần vốn thiếu hụt để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thông suốt. Phương thức trả dần gốc vay giúp khách hàng không chịu áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

Đặc điểm sản phẩm
  • Tài sản bảo đảm linh hoạt bao gồm: bất động sản, phương tiện vận tải, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của khách hàng hoặc của bên thứ ba.
  • Thời ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn tài trợ.
  • Chứng từ ...