Bảo hiểm toàn diện xe ô tô - B Auto

Bảo hiểm vật chất xe ô tô: Chủ xe được bồi thường những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe.

Đối tượng

Đối tượng tham gia:

  • Khách hàng vay vốn tại BAC A BANK có Tài sản bảo đảm là ô tô.
  • Các khách hàng BAC A BANK có nhu cầu tham gia bảo hiểm cho ...
Lợi ích

Ưu thế:

  • Thủ tục tham gia đơn giản;
  • Khách hàng lựa chọn mức tham gia và điều kiện bảo hiểm theo nhu cầu;
  • Phí bảo hiểm ưu đãi;
  • Được lựa chọn ...
Mục đích và tiện ích

Ưu đãi dành riêng cho khách hàng BAC A BANK: Mức phí bảo hiểm ưu đãi so với thị trường; Miễn phí các điều khoản bổ sung vượt ...

Tham khảo và hỗ trợ thông tin

Hãy liên hệ ngay hôm nay:

  • CN/PGD BAC A BANK trên toànquốc
  • Hot line: 1800588828
  • Website: baca-bank.vn