Tiền gửi thanh toán

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại BAC A BANK sẽ giúp Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động quản lý dòng tiền, thuận tiện trong việc thực hiện thanh toán mà không dùng tiền mặt - đảm bảo giao dịch nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Đặc điểm sản phẩm
  •  Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
  •  Loại tiền: VNĐ và ngoại ...
Thủ tục đăng ký

Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ: 

  • Đề nghị mở tài khoản (Theo mẫu)
  • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức
  • Hồ sơ ...