Tiền gửi có kỳ hạn

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại BAC A BANK là giải pháp an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền theo kỳ hạn xác định, với các dịch vụ hỗ trợ tiện ích, hiệu quả và mức lãi suất hấp dẫn.

Đặc điểm sản phẩm
  • Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Loại tiền: VNĐ hoặc ngoại tệ
  • Đa dạng ...
Thủ tục đăng ký
  • Nếu Khách hàng đã có tài khoản thanh toán tại BAC A BANK thì chỉ cần làm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo mẫu của BAC A BANK
  • Nếu Khách ...