Cho vay trung và dài hạn

Sản phẩm cho vay trung dài hạn là giải pháp tín dụng hiệu quả đáp ứng nhu cầu tài chính trung và dài hạn của DN một cách đáng tin cậy và hiệu quả kinh tế cao nhất.

Đặc điểm sản phẩm
  • Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ ...
Lợi ích
  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trung, dài hạn cho các dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng vốn trung và dài hạn và mag lại lợi nhuận lâu dài cho DN.
  • Mức ...
Đăng ký
  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Phương án vay vốn
  • Hồ sơ về tình hình tài chính trong 2 năm gần nhất và các tháng đầu năm (Bao gồm các báo cáo tài chính của ...