Tiền gửi trực tuyến

Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, vận hành trên nền tảng Ebanking của BAC A BANK, với phương thức giao dịch hiện đại giúp khách hàng chủ động thời gian với nhiều tiện ích và ưu đãi hấp dẫn...

Đặc điểm sản phẩm

- Hình thức gửi tiền: trực tuyến

- Kỳ hạn:

  • Kỳ hạn tháng: Từ 01 tháng đến 36 tháng (Theo các kỳ hạn huy động tiết kiệm thông thường ...
Lợi ích

- Giao dịch 24/7 thông qua EBanking của BAC A BANK mà không cần đến điểm giao dịch

- Ghi nhận giao dịch theo ngày thực tế phát sinh, không phân biệt ...

Đăng ký

Để sử dụng sản phẩm này, khách hàng cần đăng kí sử dụng dịch vụ Ebanking (Internet Banking/ Mobile Banking) của BAC A BANK

Đối tượng

- Đối tượng áp dụng cho sản phẩm là tất cả các khách hàng cá nhân thỏa mãn các điều kiện và được sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng theo quy ...