Cho vay mua bất động sản đã có giấy chứng nhận chủ quyền

Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với mục tiêu hỗ trợ khách hàng vay vốn mua bất động sản đã có giấy chứng nhận chủ quyền để ở, tích lũy hoặc kinh doanh, cho thuê.