Cho vay mua bất động sản tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng có thể sở hữu căn hộ, nhà ở tại các dự án bất động sản xây dựng nhà ở, sản phẩm cung cấp giải pháp tài chính phù hợp để khách hàng cá nhân thực hiện được mục tiêu.