Cho vay cầm cố số dư tiền gửi trực tuyến tại BAC A BANK

Sản phẩm cầm cố số dư tiền gửi thanh toán tại Quầy nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn phục vụ mục đích tiêu dùng, phù hợp với các quy định của BAC A BANK và Pháp luật.