Cho vay mua ô tô

Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với mục tiêu hỗ trợ khách hàng vay vốn để mua, sở hữu ô tô cá nhân phục vụ đi lại hoặc phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh (bao gồm kinh doanh vận tải và hoạt động sản xuất kinh doanh khác).

Đặc điểm sản phẩm
  • Tài sản bảo đảm linh hoạt gồm: bất động sản, ô tô bao gồm cả ô tô hình thành từ vốn vay, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do BAC A BANK phát hành ...
Đối tượng

Là cá nhân có nhu cầu vay mua xe ô tô đáp ứng các quy định về cho vay của BAC A BANK.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu biểu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Hợp đồng mua bán/ chứng từ chứng minh mục đích mua ...