Cấp tín dụng cho Doanh nghiệp ngành Dược phẩm, thiết bị & vật tư y tế

Là sản phẩm cấp tín dụng cho pháp nhân là doanh nghiệp thực hiện các gói thầu cung cấp Dược phẩm, vật tư y tế có xuất xứ trong và ngoài nước cho các bệnh viện tuyến Trung ương/tỉnh/thành phố.