Gói tín dụng doanh nghiệp ngành dược và y tế

Với mục tiêu tài trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất/thương mại ngành Dược và Thiết bị y tế, BAC A BANK đã xây dựng ”Gói tín dụng doanh nghiệp ngành dược và y tế” để giúp Quý khách hàng nắm bắt cơ hội kinh doanh một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Đặc điểm sản phẩm
  • Chấp nhận TSBĐ là quyền đòi nợ và hàng hóa hình thành từ vốn vay.
  • Tối đa hóa lợi ích dòng tiền với tỷ lệ ký quỹ phát hành bảo lãnh tối thiểu là ...
Đăng ký
  • Hồ sơ pháp lý.
  • Hồ sơ Tài sản bảo đảm.
  • Hồ sơ tài chính và phương án vay vốn.
Đối tượng
  • Doanh nghiệp cung cấp dược phẩm, vật tư y tế cho các bệnh viện Nhà nước cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Khách hàng ...