Cấp tín dụng Trọn gói đối với dự án dành cho doanh nghiệp

Sản phẩm “Tín dụng trọn gói đối với dự án dành cho khách hàng doanh nghiệp” đáp ứng toàn diện nhu cầu của Quý khách hàng về cấp tín dụng (phát bảo lãnh, cho vay, mở L/C nhập khẩu) và các dịch vụ tài khoản ngân hàng theo trình tự phát sinh khi khách hàng tham gia/ thực hiện một và/hoặc nhiều gói thầu dự án mua sắm/thi công xây lắp.

Đặc điểm sản phẩm
  • Đảm bảo nhu cầu tài chính cho các bên tham gia dự án trên cơ sở BAC A BANK cam kết hỗ trợ vốn cho toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu thuộc dự ...
Đăng ký
  • Hồ sơ pháp lý.
  • Hồ sơ Tài sản bảo đảm.
  • Hồ sơ tài chính và phương án vay vốn.
Đối tượng
  • Chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính tham gia thực hiện dự án.
  • Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính - ngân hàng trọn gói để thực hiện các gói ...