Cho vay mua Ô tô phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh

Là sản phẩm giúp khách hàng doanh nghiệp có thể sở hữu ô tô phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của doanh nghiệp.

Đặc điểm sản phẩm
  • Đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh vận tải bằng ô tô (sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi), bao ...
Đăng ký
  • Điều kiện vay: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ và các điều kiện cụ thể theo quy định Sản phẩm.
  • Hồ ...
Đối tượng
  • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam