Gói SP tài trợ dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Là ngân hàng tiên phong trong lĩnh tư vấn đầu tư đưa công nghệ cao vào nông nghiệp nông thôn, BAC A BANK đã thiết kế “Gói sản phẩm tài trợ dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” nhằm tài trợ vốn cho các Doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ tiến tiến vào hoạt động sản xuất nông nghiệp với nhiều ưu đãi vượt trội.

Đặc điểm sản phẩm
  • Tỷ lệ tài trợ lên tới 85% của Tổng chi phí thựchiện hợp đồng hoặc 90% của Tổng giá trị Hợp đồng đầu ra/Hợp đồng đầu vàođược tài ...
Đăng ký
  • Hồ sơ pháp lý.
  • Hồ sơ Tài sản bảo đảm.
  • Hồ sơ tài chính và phương án vay vốn.
Đối tượng
  • Là các Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Khách hàng đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ ...