Gói tài trợ Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Là gói sản phẩm dành cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án, sản xuất trong ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc điểm sản phẩm
 • Dịch vụ đa dạng bao gồm:
  • Cho vay: ngắn, trung, dài hạn
  • Phát hành bảo lãnh
  • Phát hành L/C
 • Lãi suất vay vốn: theo quy định ...
Đăng ký
 • Điều kiện vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
 • Hồ sơ vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
Đối tượng
 • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam