Cho vay đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh

Cho vay đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh là sản phẩm tín dụng giúp khách hàng cá nhân nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh để mang lại cuộc sống đầy đủ, sung túc cho bản thân, gia đình và cộng đồng