Cho vay đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh

Sản phẩm hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn tài chính đầy đủ, kịp thời để đầu tư tài sản cố định thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hay mở rộng thêm hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Đặc điểm sản phẩm
  • Tài sản đầu tư đa dạng như: bất động sản, công trình xây dựng, nhà xưởng, kho bãi, các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, dây truyền sản ...
Đối tượng

Cá nhân hoặc hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn đáp ứng quy định của BAC A BANK.

Đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn tài trợ.
  • Chứng từ ...