Chương trình ưu đãi “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá”

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn dành riêng cho Khách hàng doanh nghiệp của BAC A BANK. 

Điều kiện

Từ 03/04/2024 - 30/09/2024 hoặc cho đến khi có thông báo khác từ BAC A BANK.

Đối tượng
  • Khách hàng doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vay vốn trung, dài hạn có tài sản bảo đảm để đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh ...
Lợi ích
  • 03 gói vay với lãi suất ưu đãi tối thiểu ở mức 5,0%/năm, 6,9%/năm và 7,9%/năm cùng thời gian ưu đãi tương ứng là 3 tháng, 6 tháng và 9 ...