Chương trình ưu đãi “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá”

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn dành riêng cho Khách hàng doanh nghiệp của BAC A BANK.