Trả lương qua BAC A BANK - Hưởng trọn tiện ích

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản tại BAC A BANK.

Điều kiện

15/11/2019 - 30/06/2020 hoặc cho đến khi có thông báo khác từ BAC A BANK

Đối tượng
  • Các doanh nghiệp là khách hàng mới chưa giao dịch tại BAC A BANK
  • Khách hàng hiện hữu tại BAC A BANK sử dụng dịch vụ từ thời điểm diễn ra chương ...
Lợi ích
  • Điều kiện ưu đãi:
    • Thời gian ưu đãi: trong vòng 06 tháng kể từ ngày doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ
    • Đối với khách hàng doanh ...