Dịch vụ chi trả lương qua tài khoản

Giải pháp hỗ trợ chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên của Doanh nghiệp qua tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp mở tại BAC A BANK.

Đặc điểm sản phẩm
  • Mức phí cạnh tranh (theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ)
  • Tiện ích bổ sung cho doanh nghiệp và người lao động từ dịch vụ Tài khoản/Thẻ, ...
Thủ tục đăng ký

Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ: 

Đối với Doanh nghiệp:

  • Ký hợp đồng chi trả lương với BAC A BANK
  • Lập danh sách CBNV ...