Cho vay Cầm cố tài sản bảo đảm là tiền gửi

Sản phẩm tài chính phục vụ nhu cầu vay và thế chấp tài sản bảo đảm là tiền gửi của khách hàng Doanh nghiệp.

Đặc điểm sản phẩm
  • Lãi suất vay vốn: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
  • Số tiền cho vay tối đa: 100% giá trị tài sản bảo đảm là tiền gửi
  • Thời ...
Đăng ký
  • Điều kiện vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kì
  • Hồ sơ vay: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kì
Đối tượng

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (không bao gồm các Tổ chức tín dụng)