Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

Là sản phẩm cấp tín dụng cho pháp nhân là doanh nghiệp thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc điểm sản phẩm
  • Lãi suất vay vốn: Theo biểu lãi suất của BAC A BANK ban hành trong từng thời kỳ
  • Hạn mức cho vay lên tới 100% nhu cầu vốn của khách hàng
  • Thời ...
Đăng ký
  • Điều kiện vay: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ và các điều kiện cụ thể theo quy định Sản phẩm
  • Hồ ...
Đối tượng

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam