Cho vay Hợp tác kinh doanh trong nước

Là sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp nhắm mục đích hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư khác thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)

Đặc điểm sản phẩm
  • Lãi suất vay vốn: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
  • Cho vay lến đến 80% giá trị phần vốn góp mà khách hàng đăng ký/thỏa thuận ...
Đăng ký
  • Điều kiện vay: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ và các điều kiện cụ thể theo quy định Sản phẩm
  • Hồ ...
Đối tượng
  • Nhà đầu tư trong nước
  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài