Nghiệp vụ Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu

Là sản phẩm giúp đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp ngay sau khi Nhà xuất khẩu giao hàng và cung cấp bộ chứng từ hợp để tái phục vụ hoạt động kinh doanh của mình.

Đặc điểm sản phẩm
  • Hình thức chiết khấu:
    • Thanh toán L/C
    • Nhờ thu chứng từ
  • Lãi suất vay vốn: Theo quy định của BAC A BANK trong từng thời kỳ
  • Tỷ lệ ...
Đăng ký
  • Tiêu chuẩn Bộ chứng từ: Trọn bộ chứng từ xuất khẩu bản gốc phải được xuất trình qua BAC A BANK, đảm bảo sự đầy đủ, hợp lý theo quy định của BAC ...
Đối tượng

Doanh nghiệp là pháp nhân hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.