Mở tài khoản cho vay - Nhận ngay ưu đãi

Chương trình ưu đãi phi tín dụng cho khách hàng mới chưa phát sinh giao dịch tại BAC A BANK.

 

Thời gian triển khai 01/04/2020 - 30/09/2020 hoặc cho đến khi có thông báo khác từ BAC A BANK.

Đối tượng

Các doanh nghiệp là khách hàng mới chưa giao dịch tại BAC A BANK.

Lợi ích
  • Miễn phí các dịch vụ: phí giao dịch tài khoản, phí chuyển tiền trong nước, phí dịch vụ ngân hàng điện tử trong 03 tháng kể từ thời điểm khách ...