Chương trình hoa hồng dành cho Người giới thiệu doanh nghiệp vay mua xe ô tô

Ưu đãi hoa hồng dành cho các cá nhân hiện là cộng tác viên với BAC A BANK đưa khách hàng doanh nghiệp tiếp cận giải pháp tín dụng vay mua xe ô tô.

Đối tượng

Là các cá nhân đã ký kết Hợp đồng Cộng tác viên với BAC A BANK.

Lợi ích
  • Điều kiện ưu đãi: Giới thiệu khách hàng doanh nghiệp vay mua xe ô tô theo các chương trình sản phẩm đúng quy định hiện hành tại BAC A ...