Bảo hiểm Sức khoẻ B-Care

Sản phẩm Bảo hiểm Sức khoẻ B-Care giúp Quý khách và gia đình hoàn toàn chủ động với các rủi ro bất ngờ về sức khỏe.

Đối tượng

Dành cho Công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

Lợi ích

- Quyền lợi bảo hiểm đa dạng và vượt trội dành riêng cho khách hàng BAC A BANK;
- Trẻ em 60 ngày tuổi có thể tham gia độc lập;
- Yêu cầu chi trả trực ...

Tham khảo và hỗ trợ thông tin

Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất để được tư vấn trực tiếp hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800588828