Chương trình ưu đãi "Nhận vốn ưu đãi - Đón đầu thời cơ"

 •  Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 31/12/2024
 • Hạn mức Chương trình: 5.000 tỷ đồng
 • Đối tượng doanh nghiệp: 
  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế;
  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngành Gạo, Cà phê;
  • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến phục vụ nông nghiệp, nông thôn;
  • Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc tín dụng xanh;
  • Hợp tác xã tham gia chuỗi cung ứng trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. 
 • Lãi suất ưu đãi: 6,6%/năm(*) áp dụng cố định với kỳ hạn Khế ước nhận nợ từ 03 tháng trở xuống