Cho vay trồng, chăm sóc cây công nghiệp

Sản phẩm tín dụng dành riêng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để trồng, chăm sóc cây công nghiệp - giúp khách hàng hiện thực hoá kế hoạch mở rộng quy mô canh tác, mua sắm trang thiết bị hay bổ sung chi phí chăm sóc cây công nghiệp.

Đặc điểm sản phẩm
  • Thời hạn cho vay tối đa 20 năm với phương thức vay theo món và lên tới 24 tháng với phương thức vay theo hạn mức.
  • Mức cho vay tối đa bằng 85% nhu ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để, trồng, chăm sóc cây công nghiệp.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn tài trợ.
  • Chứng từ ...