Cho vay hỗ trợ chi phí du học

Là giải pháp tài chính tối ưu dành cho khách hàng cá nhân nhằm hỗ trợ thanh toán các khoản chi phí du học, giúp khách hàng có thể đầu tư và đồng hành hiệu quả, kịp thời trên con đường học vấn của con em mình.

Đặc điểm sản phẩm
  • Mục đích vay vốn: Thanh toán trực tiếp các chi phí du học, là các chi phí phát sinh trước và trong quá trình học tập của du học sinh bao gồm ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân bao gồm du học sinh hoặc thân nhân của du học sinh có nhu cầu vay vốn để trang trải chi phí du học của du học sinh.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn tài trợ.
  • Chứng từ ...