Cho vay tiêu dùng trả góp từ lương

Sản phẩm cho vay không yêu cầu có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập ổn định từ lương.

Đặc điểm sản phẩm
  • Không yêu cầu tài sản bảo đảm cho khoản vay.
  • Số tiền cho vay lên đến 15 lần thu nhập lương của khách hàng và tối đa đến 500 triệu đồng.
  • Thời hạn ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân có thu nhập từ lương ổn định, có nhu cầu vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống của khách hàng.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập từ lương của Khách ...