Cho vay đóng học phí không có tài sản bảo đảm tại TH School

Là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân để đóng học phí tại Hệ thống trường TH School, mang đến cơ hội học tập tuyệt vời cho con trẻ tại một môi trường giáo dục toàn diện, đẳng cấp.

Đặc điểm sản phẩm
  • Không yêu cầu tài sản bảo đảm.
  • Hạn mức cho vay tối đa bằng học phí của 1 năm học tại TH School, tối đa là 500 triệu đồng, tối thiểu là bằng học ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay đóng học phí tại TH School.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập của Khách hàng.
  • Chứng từ ...