Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm

Sản phẩm được xây dựng nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng cá nhân, đáp ứng các nhu cầu học tập, giải trí, du lịch, khám chữa bệnh hoặc sở hữu những vật dụng giá trị để phục vụ đời sống của khách hàng và gia đình.

Đặc điểm sản phẩm
  • Tài sản bảo đảm linh hoạt bao gồm: bất động sản, ô tô, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của khách hàng hoặc của bên thứ ba.
  • Phương thức cho vay ...
Đối tượng

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ cho mục đích tiêu dùng đáp ứng điều kiện cho vay của BAC A BANK.

Thủ tục đăng ký
  • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của BAC A BANK.
  • Giấy tờ pháp lý còn hiệu lực của Khách hàng.
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập của Khách hàng.
  • Chứng từ ...