Thành tựu

 • Năm 2023: BAC A BANK - Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

  BAC A BANK - Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Tín dụng Xanh tiêu biểu

  Doanh nghiệp xuất sắc châu Á

  Doanh nghiệp vì người lao động

  Nơi làm việc tốt nhất châu Á

  Ngân hàng có Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu (Priority Services of the Year)

  Top 60 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

  Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

 • Năm 2022: Doanh nghiệp Vì người lao động

  Doanh nghiệp Vì người lao động

  Doanh nghiệp Vì người lao động

 • Năm 2021: Doanh nghiệp Vì người lao động

  Doanh nghiệp Vì người lao động

  Doanh nghiệp Vì người lao động

  Ngân hàng Vì cộng đồng

 • Năm 2020: Doanh nghiệp Vì người lao động

  Doanh nghiệp Vì người lao động

  Doanh nghiệp Vì người lao động

 • Năm 2019: Huân chương Lao động Hạng Ba

  Huân chương Lao động Hạng Ba

  Huân chương Lao động Hạng Ba

  Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh

  Doanh nghiệp Vì người lao động

 • Năm 2018: Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài

  Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài

  Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài

  Top 200 Sao Vàng đất Việt

  Doanh nghiệp vì người lao động

  Ngân hàng hỗ trợ tư vấn đầu tư công nghệ cao cho nông nghiệp sạch

 • Năm 2017: Ngân hàng tiêu biểu trong phát triển bền vững vì cộng đồng

  Ngân hàng tiêu biểu trong phát triển bền vững vì cộng đồng

  Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

  Ngân hàng tiêu biểu trong phát triển bền vững vì cộng đồng

 • Năm 2016: Hoàn thiện tăng vốn điều lệ 5 ngàn tỷ đồng

  Hoàn thiện tăng vốn điều lệ 5 ngàn tỷ đồng

  Trong năm 2016, BAC A BANK đã hoàn thiện tăng vốn điều lệ lên 5 ngàn tỷ đồng. Cũng trong năm này, BAC A BANK vinh dự đón nhận giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng Trách nhiệm xã hội tốt nhất 2016” do Tạp chí International Finance Magazine (Anh quốc) trao tặng.

 • Năm 2015: Giải thưởng Ngân hàng Phát triển bền vững vì cộng đồng

  Giải thưởng Ngân hàng Phát triển bền vững vì cộng đồng

  BAC A BANK vinh dự nhận giải Ngân hàng tiêu biểu phát triển bền vững vì cộng đồng do tổ chức Dữ liệu quốc tế IDG trao tặng. Cũng trong năm 2015, BAC A BANK nhận giải: "Ngân hàng tư vấn đầu tư và cho vay doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Global Banking Finance trao tặng.

 • Năm 2014: Nhận Cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ trao tặng

  Nhận Cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ trao tặng

  Kỉ niệm 20 năm thành lập, BAC A BANK vinh dự nhận Cờ thi đua do Thủ tướng trao tặng. Cá nhân TGĐ Thái Hương vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

 • Năm 2013: Nhóm 1 - được phép tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất.

  Nhóm 1 - được phép tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất.

  Ngân hàng Nhà nước xếp loại BAC A BANK trong những ngân hàng thuộc Nhóm 1 - được phép tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất. Ngân hàng TMCP Bắc Á đƣợc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép tăng vốn điều lệ lên 3.700 tỷ đồng. Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc BAC A BANK vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” 2013 vì thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nƣớc và nâng cao đời sống ngƣời lao động. Nhận giải thưởng Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Xuất sắc năm 2013 do Bộ Công thương trao tặng. BAC A BANK được xếp hạng 116 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2013. BAC A BANK đƣợc xếp hạng 54 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2013. BAC A BANK dược xếp hạng 181 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2013.
 • Năm 2012: Nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2012

  Nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2012

  BAC A BANK nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2012 do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức. BAC A BANK được xếp hạng 56 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2012. BAC A BANK đƣợc xếp hạng 173 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2012.

 • Năm 2010: Chính phủ tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

  Chính phủ tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

  UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, Bằng khen về nhiều thành tích giai đoạn 2006 - 2010; công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm năm liên tiếp 2006 - 2010. Công đoàn Ngân hàng Việt nam tặng Bằng khen về thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh năm năm liên tiếp 2006 - 2010. Công an tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích Bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2005 - 2010. BAC A BANK đƣợc xếp hạng 186 trong Top 500 Doanh nghiệp tƣ nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2010.
 • Năm 2009: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác sưu tầm và giới thiệu kỷ vật kháng chiến, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. BAC A BANK được xếp hạng 110 trong Top 500 Doanh nghiệp tƣ nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2009. BAC A BANK đƣợc xếp hạng 409 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2009.
 • Năm 2008: Chính phủ tặng Bằng khen

  Chính phủ tặng Bằng khen

  Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích Chấp hành tốt chính sách thuế ba năm liên tục từ 2005 - 2007, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cả nƣớc. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích đóng góp xây dựng, phát triển Hiệp hội. BAC A BANK đƣợc xếp hạng 388 trong Top 500 Doanh nghiệp tƣ nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2008.
 • Năm 2006: Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế.

  Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế.

  Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế.
 • Năm 2005: UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

  UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

  UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích thi đua năm năm; thành tích vận động giúp đỡ trẻ em khuyết tật; thành tích mua công trái. Được Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An xếp loại A về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 1999 - 2005.
 • Năm 2004: Nhận bằng khen của Chính phủ

  Nhận bằng khen của Chính phủ

  Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hai năm liên tiếp 2003, 2004. UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích BVANTQ 1999 - 2004. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen về thành tích trong phong trào thực hiện nhiệm vụ công tác BHXH giai đoạn 2000 - 2003. Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh năm năm 2000 - 2004.
 • Năm 2002: Nhận cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Nghệ An

  Nhận cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Nghệ An

  UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc hai năm liên tiếp 2001, 2002. BHXH Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích thực hiện chính sách BHXH.
 • Năm 2001: Nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

  Nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

  Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích trong phong trào văn hoá TDTT.
 • Năm 2000: Nhận bằng khen của liên minh HTX Việt Nam

  Nhận bằng khen của liên minh HTX Việt Nam

  Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xây dựng và phát triển HTX.
 • Năm 1999: Nhận bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An

  Nhận bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An

  UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích thi đua thời kỳ đổi mới 1990 - 1999; thành tích BVANTQ 1998 - 1999; thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 1994 - 1999.