Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - PGD NGÔ QUYỀN

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng số 1581/ĐAN-TTGSNH ngày 25/12/2023 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Ngô Quyền như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Ngô Quyền

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Ngô Quyền

- Địa điểm cũ: Số 980 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm mới: Số 1005 đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng thông báo.