Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa số 05/KHH-TTGSNH ngày 03/01/2024 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Khánh Hoà như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Khánh Hoà

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Khánh Hoà

- Địa điểm cũ: Số 38 – 40 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa điểm mới: Số 22-24-26 đường Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng thông báo.