Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÔNG PHÁT SINH THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH BẮC GIANG - PHÒNG GIAO DỊCH VIỆT YÊN

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang số 361/BGI-TTGSNH ngày 27/03/2024 về việc xác nhận thay đổi địa chỉ trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Bắc Giang - Phòng giao dịch Việt Yên như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Bắc Giang - Phòng giao dịch Việt Yên

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Bắc Giang - Phòng giao dịch Việt Yên

- Địa điểm cũ: Số 600 đường Thân Nhân Trung, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

- Địa điểm mới: Số 488 đường Thân Nhân Trung, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trân trọng thông báo.