Tin Sản phẩm - Dịch vụ

BAC A BANK TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ THƯỜNG NIÊN TỪ NĂM THỨ HAI DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG

Từ 02/05/2024, nhằm khuyến khích chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK tích cực mua sắm và thanh toán hàng hoá dịch vụ, từ đó hình thành thói quen sử dụng thẻ tín dụng thường xuyên để chủ động tận hưởng các tính năng ưu việt, BAC A BANK triển khai Chính sách miễn phí thường niên từ năm thứ hai và các năm tiếp theo dành cho chủ thẻ đạt điều kiện về doanh số giao dịch.

THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Từ ngày 02/05/2024.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum/ Rewards Gold (thẻ chính & thẻ phụ) hiện đang sử dụng thẻ đạt tổng doanh số thanh toán hàng hóa dịch vụ theo quy định tại các đại lý chấp nhận thẻ (POS) và/hoặc tại các website mua sắm trực tuyến trong 12 tháng gần nhất kể từ ngày kích hoạt thẻ.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH:
Miễn phí thường niên từ năm thứ hai và các năm tiếp theo dành cho chủ thẻ đạt điều kiện về doanh số giao dịch, cụ thể:

  • Đối với chủ thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum: Tổng doanh số giao dịch/ 12 tháng gần nhất đạt 120.000.000 VND
  • Đối với chủ thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Rewards Gold: Tổng doanh số giao dịch/ 12 tháng gần nhất đạt 60.000.000 VND

Điều kiện áp dụng:

  • Giao dịch hợp lệ là các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ qua POS và/hoặc thanh toán online (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt/các giao dịch bồi hoàn) được ghi nhận thành công trên hệ thống thẻ & được tính tích lũy trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm hệ thống thu phí thường niên (PTN) năm tiếp theo.
  • Khách hàng phát hành thẻ chính và phụ đều được miễn PTN năm tiếp theo nếu doanh số giao dịch (DSGD)/thẻ trong năm liền kề đạt điều kiện theo quy định trên.
  • DSGD của thẻ chính và thẻ phụ được tính riêng biệt, thẻ nào đạt điều kiện về DSGD sẽ được miễn PTN năm tiếp theo tương ứng với thẻ đó.
  • Không áp dụng điều kiện miễn PTN theo chính sách này cho các trường hợp chủ thẻ yêu cầu thay thẻ đổi số hoặc gia hạn thẻ đổi số.
  • Các trường hợp thẻ đang áp dụng chương trình miễn PTN năm đầu/ hai năm đầu/ hàng năm sẽ tiếp tục được miễn PTN các năm tiếp theo nếu thỏa điều kiện DSGD quy định tương ứng.
  • Tại thời điểm hoàn/miễn phí thường niên, tình trạng thẻ chính/phụ đang hoạt động chưa hủy và không bị nợ quá hạn.