Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK TIẾP TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Theo công bố mới nhất, hiện tại Vốn điều lệ của BAC A BANK vừa được nâng lên thành 5.500.000.000.000 đồng (Năm ngàn năm trăm tỷ đồng).

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2017 và Căn cứ công văn số 10543/NHNN-TTGSNH ngày 26/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bắc Á tăng vốn điều lệ.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 37.951.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi mốt triệu đồng). Hiện tại, vốn điều lệ của BAC A BANK đã được nâng lên thành 5.500.000.000.000 đồng (Năm ngàn năm trăm tỷ đồng).

Việc tăng vốn điều lệ là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Ngân hàng TMCP Bắc Á, thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh đạo trong việc đưa BAC A BANK trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Song song với nỗ lực nâng cao năng lực tài chính, thời gian gần đây BAC A BANK không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm tài chính ngân hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng; đồng thời luôn thể hiện sự kiên tâm theo đuổi chiến lược khác biệt là một Ngân hàng tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và các ngành phụ trợ cho nông nghiệp, thực hiện mục tiêu đưa thế hệ các nhà đầu tư này lên một tầm cao mới, hòa nhập với quốc tế.