Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK VẬN HÀNH CHÍNH THỨC HỆ THỐNG TÍNH TOÁN VỐN BASEL II

Sáng 27/12/2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức Lễ Vận hành chính thức Hệ thống tính toán vốn Basel II nhằm sẵn sàng tuân thủ Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41) quy định về Tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020.

Ngay từ thời điểm khởi động Dự án “Tư vấn và triển khai giải pháp tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Phụ lục 3, Phụ lục 4 – Thông tư 13/2018/TT-NHNN”, BAC A BANK và đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam (EY) đã chủ động tiến hành rà soát, đánh giá về hiện trạng, tính sẵn có và mức độ đáp ứng của cơ sở dữ liệu, quy trình, chính sách nội bộ của Ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) xem xét khả năng đáp ứng, tương thích về cơ sở hạ tầng công nghệ, các yêu cầu hệ thống và xây dựng mô hình tính toán.

Giai đoạn tiếp theo, BAC A BANK đã gấp rút xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, chính sách, tài liệu kỹ thuật và cẩm nang hướng dẫn nhằm tuân thủ các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 41. BAC A BANK đã cùng FIS tập trung xây dựng mô hình tính toán cho từng hoạt động nghiệp vụ và tiến hành kiểm thử Hệ thống trên cơ sở các mô hình tính toán đã được chuẩn hóa và tinh chỉnh các chức năng, hệ thống báo cáo - đảm bảo tuân thủ chính sách nội bộ của Ngân hàng cũng như đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 41.


Đại diện FIS giới thiệu và chạy demo 
Phần mềm tính toán tỷ lệ an toàn vốn trước khi vận hành chính thức

Đến thời điểm hiện tại, kết quả tính toán của Hệ thống đã đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng hoạt động của BAC A BANK. Bên cạnh đó, Tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng do Hệ thống tính toán hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Thông tư 41.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai Dự án, BAC A BANK đã lựa chọn 02 đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và rất uy tín trên thị trường là EY Việt Nam và FIS. Chia sẻ tại buổi Lễ Vận hành chính thức Hệ thống tính toán vốn Basel II, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sản xuất FIS Bank và ông Võ Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc EY Việt Nam đều chung nhận định rất tích cực về tiến độ và chất lượng thực hiện Dự án và thể hiện sự tin tưởng về kết quả vận hành chính thức sau khi Dự án được chuyển giao.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sản xuất FIS Bank phát biểu

Ông Võ Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc Ernst & Young Việt Nam phát biểu

Đồng tình với các ý kiến chia sẻ trên, Ông Lê Ngọc Hồng Nhật - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á – Giám đốc Dự án đánh giá cao sự nỗ lực của BAC A BANK và các đơn vị tư vấn khi cán mốc golive vượt tiến độ đã đề ra trong khi khối lượng công việc rất lớn, cần có sự rà soát chặt chẽ và thực hiện cẩn trọng phù hợp với đặc thù của BAC A BANK. Lễ Vận hành chính thức Hệ thống tính toán vốn Basel II là một dấu ấn quan trọng khi BAC A BANK có thêm công cụ trong quản trị hệ thống, quản trị rủi ro để tuân thủ các quy định của NHNN cũng như các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng.


Ông Lê Ngọc Hồng Nhật - Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK phát biểu tại buổi Lễ

Với sự kiện này, công tác triển khai của Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NHNN theo Thông tư 41 và chính là Trụ cột I của Basel II - yêu cầu về Vốn tối thiểu theo phương pháp tiêu chuẩn. Trong thời gian tới, BAC A BANK sẽ tiếp tục triển khai các cấu phần còn lại của Dự án nhằm đáp ứng các Trụ cột còn lại của Basel II.

  


Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các
chuẩn mực ngân hàng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Hiệp ước về vốn Basel II được trình bày như một tập hợp các quy định được đề xuất mà có thể sẽ mang đến một loạt thách thức về tuân thủ cho các ngân hàng trên thế giới.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quy định cụ thể liên quan đến việc áp dụng Basel II tại Việt Nam là Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định Tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, và Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn theo Basel II sẽ giúp các TCTD nâng cao năng lực hoạt động và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.