Tin Hoạt động kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK 2020: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Ngày 20/6/2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020; phương án niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cùng nhiều nội dung quan trọng khác.


Tại đại hội, ông Đặng Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc Thường trực BAC A BANK thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng đọc Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020. Trong năm 2019, BAC A BANK đã chấp hành các tỷ lệ an toàn hoạt động, hầu hết các giới hạn và tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN được thực hiện đúng và vẫn còn biên độ giới hạn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản – nguốn vốn của Ngân hàng đạt gần 108 nghìn tỷ đồng, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức 6.500 tỷ đồng, huy động vốn tăng 11,4%, Ngân hàng phát hành thành công gần 5 nghìn tỷ đồng Chứng chỉ tiền gửi và Trái phiếu cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế, tổng dư nợ cho vay tăng gần 9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14%, tỷ lệ nợ xấu < 1,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 929 tỷ đồng tăng 10,59%. Ngân hàng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo lộ trình năm 2019, phương án Tái cơ cầu giai đoạn 2017-2020, đã được NHNN thông qua. Đầu tư công nghệ thông tin và phát triển Ngân hàng Bán lẻ đa năng, tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới hoạt động. Chất lượng nguồn nhân lực được củng cố, bộ máy tổ chức nhân sự dần đươc hoàn thiện.


Phó Tổng Giám đốc thường trực Đặng Trung Dũng báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2020, so với năm 2019 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,0%; vốn điều lệ tăng 9,0%; tiền gửi khách hàng tăng 9,0%; dư nợ cho vay tăng 10,0%; thu từ dịch vụ 90 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, số điểm giao dịch tăng thêm 09 điểm.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quảng trị BAC A BANK đã trình cổ đông thông qua niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.


Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Cũng tại sự kiện, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 585 tỉ đồng bằng cách phát hành thêm 58,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cp, với tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 9,0%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2019, sau khi đã trích lập các quỹ. Số vốn điều lệ tăng thêm được dự kiến phân bổ sử dụng 30 tỉ đồng cho việc đầu tư tài sản cố định và phát triển mạng lưới, 10 tỷ đồng cho đầu tư khác và 545 tỷ đồng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ 6.500 tỷ đồng lên mức 7.085 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng vốn này, Bac A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỉ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ ROA và ROE được lần lượt dự kiến ở mức 0,5-0,6% và 6-6,8%.


Các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội

Trong không khí sôi nổi của Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Các cổ đông tham dự đã sôi nổi thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2020; Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ; Thời gian và lộ trình triển khai dự kiến của Tiêu chuẩn Basel II; Phương án tái cấu trúc BAC A BANK giai đoạn 2017-2020 đã được NHNN phê duyệt liệu có hoàn thành mục tiêu trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều tác động tiêu cực; Nghị quyết 42 có ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu hồi nợ xấu và biện pháp cụ thể nào trong năm 2020 để luôn khống chế nợ xấu dưới 1,5%; Kế hoạch xử lý nợ xấu 2020 có bị ảnh hưởng bởi Covid-19.  

Sau khi trao đổi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận tất cả những ý kiến cổ đông đã đóng góp tích cực để hoàn thiện các hoạt động của Ngân hàng ngày một phát triển hơn.


Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của Cổ đông

Bà Thái Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết trong năm 2020 BAC A BANK xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu phù hợp với định hướng quản trị, điều hành của Ngân hàng trên nền tảng phát triển ổn định và bền vững - mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông khi sở hữu cổ phiếu BAB. Với tư duy khác biệt của BAC A BANK: đồng hành cùng các dự án nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, hoạt động kinh doanh của BAC A BANK còn góp phần tạo cú hích cho nền sản xuất nước nhà và cải thiện chất lượng cuộc sống. Năm 2020, BAC A BANK tiếp tục định hướng tư vấn đầu tư vào nông nghiệp, bên cạnh đó phát huy thế mạnh của các dòng sông Việt Nam, tận dụng lượng đất phù sa và vẻ đẹp để làm trang trại, du lịch và bất động sản. Năm nay, một số dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư đã có lãi sẽ góp phần tăng thu phí dịch vụ cho Ngân hàng. Ban Điều hành BAC A BANK sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch và đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.


Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Madame Thái Hương phát biểu và trả lời cổ đông

Trong thời gian tới BAC A BANK sẽ tăng cường đầu tư bền vững hơn nữa, xây dựng các dự án điểm để vừa cấp tín dụng, tư vấn và giám sát để lôi kéo doanh nghiệp SME tham gia vào chuỗi giá trị bài bản, đồng thời bảo chứng để thu xếp, kêu gọi vốn từ các tổ chức tín dụng, tài chính. Đồng thời, Ngân hàng mong muốn gia tăng lợi nhuận xứng đáng trên cơ sở phát huy các nguồn lực tự nhiên như đất, nước, giống cây trồng… Trong 10 năm tới chúng tôi sẽ trình Chính phủ cho phép Ngân hàng được thực hiện đặc cách một số dự án trọng điểm mà không vi phạm quy định tối đa về tỉ lệ cho vay trên vốn điều lệ đối với một khách hàng cụ thể.


Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Hồng Nhật điều hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của BAC A BANK đã được tổ chức thành công và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.