Tin Sản phẩm - Dịch vụ

BAC A BANK THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ

Với mục tiêu đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ,
BAC A BANK xin thông báo kế hoạch bảo trì nâng cấp hệ thống công nghệ hạ tầng như sau:
 
- Thời gian dự kiến: Từ 21h00 ngày 09/10/2021 đến 02h00 ngày 10/10/2021
- Dịch vụ tạm thời gián đoạn trong thời gian nâng cấp: Internet Banking, Mobile Banking, Ecommerce, ATM và POS
 
Rất mong Quý Khách thông cảm
để BAC A BANK tiếp tục kiện toàn năng lực cung cấp dịch vụ, tối ưu hoá trải nghiệm của Khách hàng.