Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH TẠI HOÀ BÌNH

Ngày 19/4/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chính thức thay đổi địa điểm của Chi nhánh tại Hoà Bình, thông tin cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hoà Bình công văn số 247/BHI-TTGSNH ngày 19/04/2022 v/v chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hoà Bình.

Địa điểm cũ: Số 714 Cù Chính Lan, Tổ 3, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.
Địa điểm mới:  Số 681 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.