Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH SƠN HÒA - CHI NHÁNH PHÚ YÊN

Ngày 26/04/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chính thức thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Sơn Hòa - Chi nhánh Phú Yên, thông tin cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Phú Yên - Phòng giao dịch Sơn Hòa  công văn số 339/PHY1 ngày 26/04/2022 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Sơn Hòa trực thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Phú Yên.

Địa điểm cũ: Số 57 Trần Phú, Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
Địa điểm mới: Số 62 Trần Phú, khu phố Tây Hòa, Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.