Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD DIÊU TRÌ - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 13/09/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chính thức thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Diêu Trì - Chi nhánh Bình Định, thông tin cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Bình Định công văn số 737/BIĐ1 ngày 13/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của Phòng giao dịch Diêu Trì - Chi nhánh Bình Định của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Địa điểm cũ: Số 153 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Địa điểm mới: Số 45 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.