Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD TRẦN PHÚ - CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Ngày 15/09/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chính thức thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Trần Phú -  Chi nhánh Hà Tĩnh, thông tin cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Tĩnh công văn số 597/NHNN-HTI1 ngày 15/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của Phòng giao dịch Trần Phú -  Chi nhánh Hà Tĩnh của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Địa điểm : 151A đường Trần Phú, Khối phố 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa điểm mới: 205 – 205A đường Trần Phú, Khối phố 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.