Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỢT 2 ĐỂ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG TẠI VSD

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB) trân trọng thông báo đến Người sở hữu trái phiếu (trái chủ) về việc chốt danh sách trái chủ để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau: 

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

2. Mã chứng khoán (cổ phiếu niêm yết HNX): BAB

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

4. Điện thoại: 0383 844277     Fax: 0383 841757

5. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022

6. Ngày phát hành: 27/02/2023 (bao gồm các trái phiếu Trái Phiếu BAB202202-07L, BAB202202-07C và BAB202202-08C)

7. Tổng số trái phiếu đăng ký:

  • Trái Phiếu BAB202202-07L: 47.000 trái phiếu; Ngày Đáo hạn: 27/02/2030
  • Trái Phiếu BAB202202-07C: 100.500 trái phiếu; Ngày Đáo hạn: 27/02/2030
  • Trái Phiếu BAB202202-08C: 58.000 trái phiếu; Ngày Đáo hạn: 27/02/2031

8. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:

  • Trái Phiếu BAB202202-07L: 4.700.000.000 đồng
  • Trái Phiếu BAB202202-07C: 10.050.000.000 đồng
  • Trái Phiếu BAB202202-08C: 5.800.000.000 đồng

9. Mục đích chốt danh sách trái chủ: đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

10. Ngày chốt danh sách: ngày 17/03/2023

Trái chủ có nhu cầu thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu, đề nghị trái chủ thực hiện việc thay đổi tại các điểm giao dịch của BAC A BANK, chậm nhất vào ngày chốt danh sách nêu trên.

Sau khi trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bắc Á được chấp thuận đăng ký tập trung tại VSD và được niêm yết trên HNX, để thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu của BAB, nhà đầu tư/trái chủ phải mở tài khoản lưu ký, thực hiện lưu ký trái phiếu (nếu có) tại các thành viên lưu ký theo quy định hiện hành.

Trân trọng.
Chi tiết xem tại đây.