Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, ĐỊA ĐIỂM PGD ĐIỆN BIÊN PHỦ THUỘC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng số 338/ĐAN-TTGSNH ngày 21/03/2023 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Chi nhánh Đà Nẵng của Ngân hàng TMCP Bắc Á như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Điện Biên Phủ

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Điện Biên Phủ

- Địa điểm cũ: Số 415 đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm mới: Số 267 đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

 Trân trọng thông báo.